Monday, 13 December 2010

IRAKLI MÜLTECİLER KONFERANSI DÜZENLENDİ
MÜLTECİLER KONFERANSI DÜZENLENDİ

ORSAM ve Galatasaray Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Iraklı Mültecilerin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı konferans 8 Aralık 2010 tarihinde Galatasaray Üniversitesinde yapıldı. Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Kirişçi’nin yöneticiliğindeki konferansta konuşmacı olarak Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve ORSAM Danışmanı Dr. Didem Danış, ORSAM Ortadoğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen ve ORSAM Ortadoğu Uzmanı Bilgay Duman katılmıştır. Oldukça ilgili bir dinleyici kitlesinin olduğu toplantıya Emekli Büyükelçi Sönmez Köksal’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinin yetkilileri de katılmıştır.

Ayrıca toplantıda Galatasaray Üniversitesinden Doç. Dr. Füsun Türkmen de bir açılış konuşması yapmıştır.

Toplantıda ilk konuşmacı olarak Serhat Erkmen söz almıştır. Erkmen genel olarak 2003 sonrası Irak’taki siyasi gelişmeleri anlatırken, bu gelişmelerin Irak’taki göçü nasıl tetiklediğini belirtmiştir. Irak’taki 2003’ten sonra yaşanan ayrışmanın sadece dış göçü arttırmadığını bunun iç göç açısından da sonuçları olduğunu vurgulayan Erkmen, özellikle “tartışmalı bölgeler” olarak ifade edilen sorunlu bölgelerde yaşanacak olayların yeni göç dalgalarına yol açabileceğine dikkat çekmiş ve Türkiye’nin bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini ifade etmiştir.


Ardından söz alan Bilgay Duman, daha spesifik olarak bir sunuş yapmış ve Türkiye’ye yönelik Türkmen göçü ile Türkiye’de Türkmen varlığının durumuna ilişkin bilgiler vermiştir. Duman, Türkmen göçünün Irak kurulduğundan bu yana devam eden bir süreç olduğuna vurgu yaparken, bu süreç içerisinde çeşitli siyasal, sosyal ve ekonomik sebeplerin Türkiye’ye yönelik Türkmen göçünü arttırdığını ve din, dil, soydaşlık, Türkiye’de Türk soylulara tanınan kolaylıklar, Türkmenlerin Türkiye’deki akrabalarının etkisi gibi olguların Türkmenlerin göç tercihindeki ilk ülkenin Türkiye olmasını tetiklediğini belirtmiştir. Öte yandan 1990’lara kadar Türkmenlerin Türkiye’ye göçünün genel olarak bireysel devam ettiğini, ancak 1990’dan sonra toplu göçlerin yaşandığını vurgulamıştır. Bugün itibariyle de Türkiye’ye yönelik Türkmen göçünün devam ettiğini söyleyen Duman, Türkiye’de ciddi bir Türkmen varlığı oluştuğunu, bu varlığın Türkiyelileştiğini ifade etmiştir.

Son olarak söz alan Didem Danış ise, genel olarak Irak’taki göçün sebeplerini ortaya koymuş ve Irak’tan yurt dışına ve iç göçün durumunu anlatmıştır. Irak göçünü üç döneme ayıran Danış, bu dönemleri 2003 öncesi, 2003-2006 arası dönem ve 2007 sonrası olarak tanımlamıştır.1991-2003 arasında milyonlarca Iraklı’yı kabul eden İran’ın 2003 sonrasında bu rolünü Suriye ve Ürdün’e bıraktığını vurgulayan Danış, toplam iki milyona yakın Iraklı şiddet ve çatışma ortamından kaçıp komşu Arap ülkelerine sığınırken, Türkiye’deki Iraklı sayısı çarpıcı bir şekilde düşük kaldığını ifade etmiştir. Irak’tan göçün etkilerini de değerlendiren Danış, en önemli etkisinin Irak’taki dini ve etnik çeşitliliğin kaybolması, diğer bir etkinin ise sosyal anlamda parçalanma olduğunu dile getirmiştir. Son olarak göçün en ağır sonuçlarından birini Irak’taki yetişmiş insan gücünün kaybı olarak değerlendiren Danış, bu durumun Irak’ın yeniden inşası sürecinden en çok sıkıntı yaratacak unsur olduğunu belirtmiştir.

13 ARALIK 2010

No comments: