Saturday, 29 December 2012

Irak’ta Türkmen Eğitiminin Durumu


ORSAM Rapor No: 141 Irak’ta Türkmen Eğitiminin Durumu
Irak’ta Türkmenler 1993’ten bu yana ana dilde eğitim yapan okullarda eğitim görebilmektedir. İlk olarak Kifri’de açılan Karaoğlan İlkokulu ile Türkmence eğitimine başlanmış olmasına rağmen, Türkmenlere 1931 yılından itibaren çeşitli dönemlerde ana dilde eğitim hakkı tanınmıştır. Ancak Türkmenler 1993’e kadar ana dilde eğitim yapma olanağı bulamamıştır. 1991’de Irak’ın kuzeyinin güvenli bölge olarak ilan edilmesiyle 1996’ya kadar Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta 20’ye yakın Türkmen okulu açılmıştır. 2003’e kadar bu illerin dışında Türkmen okulları açılmamıştır. Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin hemen ardından başta Kerkük olmak üzere, Diyala, Selahattin, Musul ve Bağdat’ta Türkmen okulları açılmıştır. 2012 yılı itibariyle tamamen Türkmence eğitim yapan 95 okul bulunmaktadır. Ancak okulların fazlalığı, Türkmenlerin hazırlıksız olarak okul açması, yönetimlerin ilgisizliği, Türkmen kurum ve kuruluşlarının yeterli düzeyde eğitime destek olmaması gibi nedenlerden dolayı Türkmence eğitimi ciddi problemlerle karşılaşmaktadır.
İÇİNDEKİLER

Takdim
Özet
Giriş

1. BÖLÜM: IRAK EĞİTİM SİSTEMİ
1.1. Irak Merkezi Hükümeti Eğitim Sistemi
1.2. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Eğitim Sistemi

2. BÖLÜM: IRAK’TA TÜRKMENCE EĞİTİM
2.1. Irak Merkezi Hükümeti’ne Bağlı Türkmence Eğitim
2.2. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Türkmence Eğitim

3. BÖLÜM: IRAK’TA TÜRKMEN EĞİTİMİNİN DURUMU

4. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER

Metnin Tamamı
   

No comments: