Tuesday, 7 July 2009

Kürt ve Türkmen probleminin Çözüm Yolunun görüşü

Azat Küreci

Kürtler 3 defa Kerkük'ü 1959,1991 ve 2003 ettiler. Ama merkez hükümetinin müdahelesi ile 1959 ve 1991’de güçleri Kerkük'ten çıkarılmıştır. Ama 2003’te ABD işgalinden sonra ABD desteğiyle ve isteyerek Kerkük'te söz sahibi oldular.

Bunu herkes biliyor. Kürtler'in uzun bir zamandır gözleri Kerkük'tedir ve bu süre içinde Kerkük'te söz sahibi olmak için 3 defa güç kullanmışlardır. Ama sadece 2003'te kenti kontrol edebildiler. Araplar ise Irak'ta iktidar olmalarından Kerkük'ü ve diğer Türkmen bölgelerine Arap yerleştirerek Araplaştırmaya çalıştılar. Bu durumda ikisinin niyeti Türkmen bölgeleri için aynıdır.

Kerkük konusu düğünlenmiş bir hal almış ,onun için her ikisi bu defa Türkmenleri kendi taraflarına çekmek istiyorlar. Siyasi projelerini uygulamak için. Ama bence Kürtler siyasi projelerini hayata geçirmek için bize daha ihtiyaçları var.

Kürtler buna varmışlar, Türkmen'siz siyasi projeleri uygulanmaz ve sonuçta zararlı olacaklar. Onun için taviz vermeye Araplardan daha yakındılar. Çünkü eğer bizle Kürtler işbirliği içinde olursak Araplar pasifleşirler. Arapları da güçlü olmak için Kürtleri pasifleştirmek için bizi taraflarına almak istiyorlar, ama bence Araplar ne kısa vadeli ve ne de uzun vadeli bizim hiç bir projemizi kabul ederler. Sadece bizden Irak toprak bütünlüğü ve merkeziyet sistemini kabul etmek istiyorlar bu da bizim için hiç faydası olmaz, belki zamanla zararlı olacak. Çünkü zamanla Arapların sayısı artıyor biz içlerinde azınlık olacağız. Sözün özü Türkmenler bu denklemde önemlidir ve önemli rolleri olacak..

Elbete Kürtler'in yayılmacı siyaseti ve yanlış idare etmeleri Türkmenleri mecbur bir duruma koyarak Araplara yaklaştırdı. Her ne kadar da Araplar bizimle defalarca tutumsuz oldular ve olursalar da Türkmenler bugün Araplar ile işbirliği içindeler.

Kürtler buna çok üzülüp sitem ediyorlar,dün Araplar ikimize zulmetmiş diye ifade ediyorlar,onların görüşüne göre Türkmenler Kürtler ile işbirliği içinde olmasını teminni ediyorlar. çünkü bazı Kürtler yanlışlıklarının farkına varmışlar. Türkmensiz bir şey olmaz ve sonuçta zararlı olacaklarına inanıyorlar..Onun için Kürtler bundan sonra bence Türkmenler için bir hisap edecekler.Onların siyasi projesi varsa toprakları için ve idareleri için bizim de toprağımız için ve ideremiz için projemiz olmalıdır.Ozaman bizim projemizi kabul edirseler onlarla işbirliğimiz etmek doğrudur. Projeşerimiz için öneri:

1-Kürdistan Türkmeneli federasyonu.Bölge,başbakan parlamento yardımçıları Türkmen olmalı%25 bakanlar ve parlamanto üyeleri Türkmenlerden olmalı ve her bakanlığın bakan vekili Türkmenlerden olmalı genel müdürlerde %25 oranı üzerine Türkmenler için olması.Bazı Kürtler bu projeni kabul edecekler düşünüyorum Nawşerwan gibi.

2-Kürdistan fedresyonu içinde Türkmeneli özerkliği yani iki idare.Bu projenide bazı Kürtler kabul edecekler düşünüyorum Celal Talabani gibi.

3-Kürdistan federasyonu içinde Türkmenlerin hakları sağlansın bazı kürtlerde buna inanıyorlar masut barzani gibi.

4-Kürdistan fedaresyonu (erbil,süleymani ve duhok) ve diğer iller Tuz ve Talafer dahil birer fedresyon olmak. Bunada Türkmenler inanıyorlar.

1-2- 4 proje Türkmenler için her hangisi olursa çok yararı var bu projeler esası üzerine Kürtlerle bence anlaşmaya girersek faydalı olur ve yoksa sonuçta hem biz ve hemde Kürtler çok zarara uğrarız..Biz sadece Irakın Toprak bütünlüğü projesi ve Türkmenler için hiç bir şey istemesek Türkmenler için zararı olur.

No comments: