Thursday, 2 July 2009

Erbil Türkmen Listesi, No:70


02 Temmuz 2009, Perşembe.

Erbil Türkmen Listesi, No:70

Burası Erbil… Burası kale ile Minare şehri… Sultan Muzaffer, çöl şeyhi, Üzeyr Peygamber, Yel imamı, Süt imamı şehri… Asmanı gög, toprağı altun, Yazı kızıl… Payizi benewşe kokan, Baharı zumrüt Erbil.

Bu diyar tarihin kurulduğu güneden bu güne kadar devam eden ayakta duran dünyada tek şehirdir. Aslı ulu nesli necip Erbil,

Ey Erbil Şeyhler, Alimler Ve Sultanlar şehri… Üzey Peygamber ve asıl zadeler şehri….Paşalar …..Efendiler….Nacarlar, Arslanların, Bahçecilerin, Doğramacıların,Mollalzadelerin, Çelebilerin, Küreçilerin, çiçoların, efendilerin, Assaflılar, Kassablar, serdarliların, Yakubilerin, Haffaflar, Sakılar, Demirciler, , Çavuşluların, Esadilerin, Allahverdilerin, Kahveçilerin, Bezirganlerin, Nalbanların, , Paşaların, Ağaların Edebiyatın, Xoryatın, Keremin ve Sanatkarlarin beşiği olan Erbil.

Bugün gününüzdür , evde oturma zamanı geçti ve bitti, kendini milletine göster Tarihine layik ol, geleceğinin teminatı olan Erbil listesine No 70e sesini ve sultanı ver, sesin kullan ki çocuklarının geleceğini istikbalini garanti altına alınsın.

Asil Erbilli Hanımlar, Milletimizin baş taci sizlersiniz. Evimizin direği çadırmızın hatunları sizlersiniz, 25 Temmuzda seçim seyranına ailece gidelim. Evde oturmıyalım, bu işi tün gücümzle başaralım. Rakam 70e sesimizi kullanalım. Erbilli Ağalar, Eşraflar, Asılzadeler, sizsiniz Erbilin Qalesi ile Minaresi .Sizsiniz Qayseri bazarı sahipleri, Sizsiniz adet, örf, taqalid sahibleri sizsiniz.Listemizin arkasında olalım başmarmamaız için hiç bir sebeb yoktur sesinizi Erbil listesi için kullanın, no 70 i kullanın.Bu liste ki Erbilin en büyük evladı, dünyada tek olan şahsiyet İhsan Doğramacının yolunda olan Erbil Türkmen listesidir…

Biz İhsan Doğramacı Erbil Vakfı Erbil klinik aracılığı ile , bu güne kadar yüzlerce hastanın ki tedavisi Irakta olmadığı halde Türkiyede tedavisini yaptırdık.
Her yıl yaklaşık 6000 telebemizinTürkmen, Kürt, Arap demeden, dinine mezhebine bakmadan İhsan doğramacı Erbil Vakfına bağlı Erbil klinik hastahanesinde tedavileri parasız, karşılıksız, her yıl yapılmaktadır.

Yine Erbil Klinik hastanesi maddi durumları iyi olan hastaları Türkiyenin en iyi hastanelerinde Hacettepe Çağ hastanesinde Gazi ve diğer hastanelerde %60 indirimli ve Erbil Klinik hiç kar almadan bu insani hizmeti yapmaktadır.Ayrıca İhsan Doğramacı Vakfı na bağlı Kültürmerkezine aracılığı ile her yıl yüzlerce kişiyi Ankaraya sadece seyhat için götürüyoruz, dünya görüşünü almaları için.

Bugün Erbilde 112500m2 büyüklüğünde Musul yolu üzerinde dünyanın en ileri Üniversitesi Bilkent Üniversitesini yapmaktayız .Birinci aşaması tamalamk üzere olan bu projenin maliyeti 40.000.000 Dolar dır , Ayrice ayni proje kapsamında 200 yataklık bir ihtisas hastanesi ve birde Yüksek Hemşirelik fakültesi yer almaktadır. Bunların yanısıra birde Bilkent -Erbil Üniversitesinin bölümleri olan fakülteler en kısa zamanda yapımına başlanacaktır
İşte budur bizim hizmelrtimiz, budur bizim faaliyelerimiz, bize sesinizi vermeyecekseniz kime vereceksiniz…………Bizim parlemento meclisi adaylarımızın ilk yaptıklrı is ve karları, oda seçildikten sonra maaşlarının ve ikramiylerinin %30 unu fakir ve muhtac insanlara teberu etmektir. İşte budur bizim liste ve bizim adaylarımız. Ki bu hizmet Irakın tarihinde belkide ilk defa olarak yapılmaktadır .Ayrica her yıl Erbilin Türkmen okullarının onarımı tarafımızdan yapılmaktadır .öğrencilerin taşıma servisi içinde şu anda 9 Otobüsmüz hizmet vermektedir önümüzdeki okuma yılı içinde 30 Otobüs daha hizmete sunacağız

Bizim özel büçemiz ile her yıl, Koysancak, Duhok ve Erbil Üniversitelerinden 10 öğrenciyiçeşitli fakültelerde Master yapmak için Bilkente Üniversitesine göndermekteyizErbil Listesinin (No 70 ) Parlemento adayları.

1- Şerdil Tahsin Arsalan: Erbilin Eski sporcusu, Türkmen Kardeşlik Ocağı üyesi Kürdistan olompi başkanlık Yürütme üyesi..Türkmen spor kulubunun başkanı Olmpiyat ve Spor dalında diploması, ayrıca Irak Yüzme federasyonun Başkanının birinci yardımcısı.
2-Tayfa Rüsen Kasap: İhsan Doğramacı Erbil Vakfı. Kültür Merkezi Başkanı (Selahaddin Üniversitesinde Pisikolojide Bakaloryos.)
3-Azam Abdülkerim Efendi … Mustansırıya Üniversitesi Muhasebede Bakaloryos, Erbil Pazarının Baş Muhasebecisi
4-Nafi Rüstem Haffaf İhsan Doğramcının Şahsi Müsteşari Berminghan Üniversitesinde İnşaat Mühendisi bakaloryos5-Sawra Salih Kawan. ÖğretmenEnistitüsü mezunu Diploma

No comments: