Friday, 29 October 2010

SAYIM İLE BÖLÜNME - BRussells Tahkim Komitesinin BeyanıPARTITION BY CENSUS


Statement of The BRussells Tribunal Committee (08 October 2010)


[Spanish] - [Français] - [Arabic] - [Turkish]
http://brusselstribunal.org/SAYIM İLE BÖLÜNME

BRussells Tahkim Komitesinin Beyanı (08 Ekim 2010)


Altında imzası bulunanlar bizler Irak’ın bağımsızlık hakkını, egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğü haklarını savunuyoruz ve Iraklıların ulusal haklarını peşkeş eden ve zorla yaptırdıkları yasadışı demografik manevraları sayım vasıtasıyla kurumlaştırmaya çalışan, ABD işgali ile teşvik edilen Iraklı kuklaları reddediyoruz ve aşağıdaki hususları beyan ediyoruz:


Irak’ın ABD-Birleşik Krallık tarafından işgal edildiği ilk günlerde doğrudan veya yerli müttefikleri vasıtasıyla başlatılan önlemler serisinin amacı Irak’ı etnik köken ve mezheplere göre ayırmak ve devlet ve ulus olarak yok etmeye yönelik idi.

Bugün işgalin bıraktığı kukla hükümeti ve Kürt yandaşları Kerkük ilinde amacı işgal altında yürütülen yasa dışı sosyal mühendislik, etnik temizlik ve demografik değişimlere yasal ve daimi bir özellik kazandırmak olan bir nüfus sayımı yapmaya çalışıyorlar. [1] Bu hareketin sonucunda Irak kontrol edilemez bir iç savaşın içine sürüklenebilir, bölünmeye ve dolayısıyla bütün coğrafi bölgeyi içine alan bir savaşa yol açabilir.

Ölen bir milyondan fazla Iraklı’ya ilaveten, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve müttefiklerinin sürdürdüğü etnik temizlik çalışmaları ve diğer yöntemlerle Irak’a, şehirlerine ve bölgelerine yönelik bölme çalışmaları nedeniyle 2.5 milyon Iraklı zorla Irak dışına göç ettirilmiş ve yine 2.5 milyon insan evlerini terk ederek iç göçe zorlanmıştır.

Musul, Diyala, Selahaddin, Bağdat ve özellikle Kerkük illerinde ve “tartışmalı bölgeler” de etnik temizlik çalışmalara maruz kalan nüfus, sistematik suikastlarla, sivillerin bombalanması, toplu cezalandırma, transfer, yerinden etme, sınır dışı edilme ve insanlık suçu olan diğer unsurlar kullanılarak zorla göç ettirilmiş ve yerlerine başka illerden ve hatta Irak dışından gelenlerin yerleştirilmesi açıkça bir yıkım suçu ve Irak’ı bölme amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve müttefikleri Irak’a karşı yasa dışı saldırı savaşı yürüterek topraklarını işgal ettiler. Böyle bir savaş başlı başına uluslar arası hukuk nezdinde cezalandırılabilir bir husustur. Uluslar arası hukuk, özellikle 1907 tarihli Lahey Yönetmeliği, Cenevre Antlaşmaları ve ek protokoller ve Soykırım Antlaşması açık bir şekilde işgal güçlerinin, işgal edilen toprakların yapısını kalıcı olarak değiştirmeye yönelik yaptırımlarını yasaklamaktadır; bu kapsama yargı, ekonomi, siyasi kuruluşlar ve toprakların sosyal dokusu da dahil.[2]

Uluslar arası hukuk nüfusun sistematik transferini, yurt dışı veya yurt içi göçe zorlamayı insanlık suçu olarak addetmektedir. [3] Etkilenen bölgelerde ikamet edenler, Iraklı ulusal güçler, yerlerinden göç ettirilenler ve Irak nüfusun çoğu işbu sayımın geçersiz ve hükümsüz olduğunu haykırmaktadır. Sayımın bağlayıcı yasal hükümleri olmadığından Irak’ı bölmek için destek veya gerekçe olarak kullanılamaz ve kullanılmamalıdır.

Biz tüm Iraklı mülteciler dönene kadar nüfus sayımın yapılmamasını talep ediyoruz. Etnik kökenin Irak’ı bölmek üzere ne şimdi ne de gelecekte bahane edilmesini ve etnik kökenle ilgili hususların sayımla ilgili belgelerden çıkartılmasını talep ediyoruz. Biz uzun dönemli planlama kapsamında geçici ve istikrarsız demografik yapılanmayı işgal altında yapılacak sayım gerekçelerini yanlış buluyoruz.

Birleşmiş Milletler’ini ve Arap Birliği’ni ve tüm hükümetleri, kurum ve kuruluşları sayım sonuçlarını kabul etmeyerek ve sayımın yürütülmesini desteklemeyerek Irak halkının taleplerini destekleme çağrısında bulunuyoruz. Bu sayım suç işleyenleri mağdurlar pahasına ödüllendirmeye yöneliktir.

İşbu beyanı desteklemek için lütfen imzalayınız. info@brusselstribunal.org
e-posta adresine mail gönderiniz.


Dr. Ian Douglas, Irak’ta yapılan soykırımdan dolayı ABD’ye dava açılması ile ilgili uluslar arası girişim koordinatörü ve Brüksel Hukuk Komitesi Yürütme Komitesi üyesi

Abdul Ilah Albayaty, Iraklı siyasi analisti ve Brüksel Hukuk Komitesi Yürütme Komitesi üyesi

Hana Al Bayaty, Brüksel Hukuk Komitesi Yürütme Komitesi ve Irak’ta yapılan soykırımdan dolayı ABD’ye dava açılması ile ilgili uluslar arası girişimin üyesi

Dirk Adriaensens, Brüksel Hukuk Komitesi Yürütme Komitesi üyesi

Prof. Em. François Houtart, 1967 yılında ABD tarafından Vietnam’da işlenen Bertrand Russell Savaş Suçları Mahkemesi katılımcısı, Tricontinental Center (Cetri) Yöneticisi, Porto Alegre Dünya Sosyal Forum Uluslar arası Komitesinin ruhani babası ve üyesi, , Alternatif Dünya Forumu Yönetici Sekreteri, Uluslar arası Halkın Hakları ve Kurtuluş Birliği Başkanı, Brüksel Hukuk Komitesi Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Miguel d’Escoto Brockmann’ın kıdemli danışmanı, Hoşgörü ve Eylemsizliğin Teşvik edilmesi ile ilgili 2009 UNESCO Madanjeet Singh Ödülü sahibi

Prof. Dr. Lieven De Cauter, filozof, K.U. Leuven / Rits, Bruksel Mahkemesinin başlatıcısı

Prof. Patrick Deboosere, Demografi uzmanı, VUB – Brüksel hukuk Komitesi Yürütme Kurulu üyesi

Prof. Dr. Jean Bricmont, Bilim adamı, kuramsal fizik uzmanı, U.C. Louvain-La-Neuve, Brüksel Hukuk Komitesi Yürütme Kurulu üyesi

Ward Treunen, eski TV yapımcısı – Brüksel Hukuk Komitesi Yürütme Kurulu üyesi

Hugo Wanner, VZW Netwerk Vlaanderen – Brüksel Hukuk Komitesi Yürütme Kurulu üyesi

NOTLAR

[1] Zorla yerinden edilme ve duvarlarla çevrili gettoların inşa edilmesi ve ilgili rejimlerin Irak’taki demografik değişimlere katkı sağlaması uluslar arası insani hukukun, 49. maddesi 1 ve 5 no.lu paragraflara, 1949 tarihli Savaş Ortamında Sivillerin Korunması ile ilgili dördüncü Cenevre Sözleşmesi şartlarına aykırı olup savaş suçları kategorisine girmektedir.
[2] 1907 tarihli Karada yapılan Savaşlarla ilgili Kanunlar ve Gelenekler Lahey IV. Yönetmeliğin 43. ve 55 maddeleri, (HR); 1949 tarihli Savaş Ortamında Sivillerin Korunması ile ilgili dördüncü Cenevre Sözleşmesi. İşgal güçleri işgal edilen toprakların kaynaklarını sadece intifa hukuku çerçevesinde yönetmek zorundalar. Bu durumda her ne kadar işgal edilen topraklarda yaşayan nüfusun refahını sürdürmek için gerekli olan ulusal kaynakları kullanabilirlerse de (Dördüncü Cenevre Sözleşmesi 64. madde) kendi menfaatleri için işbu kaynakların bir kısmını veya tamamını kullanarak kendilerini ödüllendiremezler veya bu kaynakların mülkiyetine tenezzül edemezler. ABD halen Irak’ta saldırgan işgalci durumunda bulunmaktadır.
[3] Uluslar arası Ceza Mahkemesi madde 7 (1) (d) Suç Öğeleri.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR

Rev. Miguel d’Escoto-Brockmann Nikaragua Dışişleri eski Bakanı ve Katolik din adamı, Bakan seviyesinde Başkan Daniel Ortega Saavedra’nın Dışişleri konusunda kıdemli Danışman. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 63. oturum Başkanı

Denis Halliday, Irlanda , BM eski Genel Sekreter Yardımcısı & Birleşmiş Milletler İnsani işler Irak Koordinatörü 1997-98, 2003 Gandhi uluslar arası Barış Ödülü sahibi

Niloufer Bhagwat, Hindistan Barolar Birliği Başkan Yardımcısı

Matthias Chang, Malezya, Savaşı Yasa dışı eylem haline getirme Vakfı, Kuala Lumpur

Dr. Curtis F.J. Doebbler, ABD, Uluslar arası İnsan Hakları Avukatı

Karen Parker, ABD, Avukat, İnsani Hukukçular Birliği, Brüksel Mahkemesi ortaklarından

Salah Omar Al Ali, Irak, Iraklı bakan/BM Irak eski büyükelçisi

Abdulkarim Hani, Irak, Sağlık eski Bakanı

Ahmed Mania, Tunus, BM eski uzman, Uluslararası İlişkiler Tunus Enstitüsü, Tunus

Naji Haraj, Irak, eski diplomat, İnsan Hakları Savunucusu

Sabah Al Mukhtar, Irak/Birleşik Krallık Arap Hukukçular Birliği Başkanı

Eduardo Galeano, Uruguay, Deneme yazarı, gazeteci, tarihçi ve aktivist

Jan Myrdal, İsveç, Yazar

Prof. Michel Chossudovsky, Kanada, Küreselleşme Araştırmaları Merkezi Müdürü (CRG)

Dr Zulaiha Ismail, Irak/Malezya, Perdana Küresel Barış Organizasyonu

Dr Souad Al Azzawi, Irak, Irak’ta DU kullanımını araştıran Araştırmacı, Yardımcı Doçent Env. İngiltere – Bağdat Üniversitesi

Gideon Poyla, Avustralya, emekli kıdemli biyokimyacı, yazar: biyokimya ile ilgili bilimsel yayımlar ve küresel bazda önlenebilir ölümler

Paola Manduca, İtalya, Bilim adamı, Yeni Silahlar Komitesi

Stephen Lendman, ABD, Yazar, analist, Küresel Araştırma Haber Saati sunucusu

Felicity Arbuthnot, Birleşik Krallık, Gazeteci

Dahr Jamail, ABD, Gazeteci

Nicolas Davies, ABD, Yazar, “Elimizdeki Kanlar: Amerika’nın Irak’ı işgal ve imha etmesi”

Max Fuller, Birleşik Krallık, Yazar “Irak için, Salvador seçeneği gerçek oluyor” ve ‘Yalancı Çobanı Oynamak, Irak’taki ölüm mangaları’

Merry Fitzgerald, Belçika, Avrupa-Irak Türkmenleri Dostluk Derneği

Sigyn Meder, İsveç, Stokholm Irak Dayanışma Derneği üyesi

Joachim Guilliard, Almanya, Gazeteci, savaş karşı hareketi

Inge Van De Merlen, Belçika, Brüksel Mahkemesi üyesi


TO SEE FULL LIST OF ENDORSERS


visit BRussells Tribunal website

No comments: