Wednesday, 17 June 2009

Yalçın Mutapçı Başkanlığında Bir Heyet Laheyde Türkiye Enstitü’sü Tarafından Düzenlenen Panele katıldı

Yalçın Mutapçı Başkanlığında Bir Heyet Laheyde Türkiye Enstitü’sü Tarafından Düzenlenen Panele katıldı


Hiltermann; Barzani’nin, Kerkük ile ilgili Planları Kâğıt Üstünde kaldığını belirtiPanelin tek konuşmacısı, Uluslararası Kriz Ggrubu(IGG) adlı kuruluşun Irak proje direktörü Sayın Dr.Joost Hiltermann idi.

Panel sonrası Başkan Yalçın, IGG Direktörü Dr.’Joost Hiltermann'la bir araya geldiMutapçı, Hiltermann’a Osmanlı dönemindeki Musul ve Kerkük Sancağına ait harita armağan ederek, bu Tarihi haritalardan anlaşıldığı gibi tartışmalı bölgelerin tamamının Türkmenlere ait olduğunu söyledi.

Hiltermann da bunun doğru olduğunu söyledi ancak genel olarak günümüz Türkmenlerin seslerini fazla duymadıklarını belirtti.Mutapçı’ya, Barzani’nin, Kerkük ile ilgili planları kâğıt üstünde kaldı dedi. Barzani’nin Kürdistan’ına Kerkük’ü de katma planlarında başarılı olmadığını söyledi.

Dr.Joost Hiltermann sözlerine şöyle devam etti ister Barzani ister Talabani 2003 yılında Irak Anayasasındaki meşhur140. Maddeyi hararetle savunduklarını ama bu konuda da hüsrana uğradıklarını belirtti. Hiltermann, bu başarısızlıklar sanırım hem Barzani’yi hem de Talabani’yi özellikle Irakta yapılması düşünülen seçimde zor durumda bırakacak dedi.

Söz konusu panelde, Sayın Hiltermann’nin ele aldığı önemli konuları maddeler halinde aşağı alıyoruz:

1.Irak’ta güvenlik açısından önemli gelişmeler kaydedildi zira Bağdat ve Musul gibi bazı şehirlerde güvenlikten bahsetmek mümkün değildir dedi.


2.Irak sorununun dünya gündeminde yerini yitirdiğini ve haberlerde pek fazla Iraktan bahsedilmediğine işaret etti.

3. Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmesi Irak hükümeti olmak üzere Irak milleti ve özelliklede Kürt siyasi partiler içinde büyük endişe ve rahatsızlık yaratmıştır. Amerikan güçlerinin yokluğu , ordudan yoksun zayif bir parlamanto, ülkede yeniden istikrarsızlık, güvenlik sorunu ve mezhep çatışmasına yol açabilir dedi.

4.Kürt Partilerin, Irak, Türkiye, İran ve Suriye Kürtlerini de içine alan geniş kapsamlı bir Kürt devletini kurma hayallerinin imakansız olduğunu söyledi

5. Kerkük ve diğer Türkmenlerin yaşadığı bölgeler hakkında, başta Kerkük olmak üzere bazı bölgelerde henüz bir paylaşım sorunu yaşanıyor. Bu bölgelerde, nüfusu en fazla olan etnik, Turkmen milletidir ve bu Türkmenler diğer etnik gruplara nazaren çok barışseverdiler, Irak’ın diğer etnik milletleriyle de barış içinde yaşamak istiyorlar. Kavgaya meyilli olmayan ve şidette baş vurmadıkları içinde medyada kendilerinden pek söz edilmiyor dedi.

6. DR,Joost, Kerkük’ün demoğrafik yapısını değiştirme konusuna değinmeden, Kerkük Türkmen çoğunluklu bir şehirdir dedi. Saddam döneminde Kerkük’ü zorla terkeden Kürtler 2003 ‘den sonra geri döndüler dedi. ( Dr.Joost, ehil kişi olarak ya bu konuda iyi bir araştırma yapmamış, yahut da birilerinin çıkarına, Irak dışından komşu ülkelerden getirilen ve kerkük’e yerleşitirilen 100 binlerce yabancı Kürt’ten hiç söz etmedi).

7. Türkiye ve kuzey Iraktaki kürtler arasındaki ilişkiye gelince Dr. Hiltermann, Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilme haberini duyan Kürt Partiler yeni bir partner aramaya başladılar ve en uygun mütefikin Türkiye olduğunda hemfikirler. Kürterin istikrarlı, güvenli bir Kürt bölgesi için iyi bir ekonominin şart olduğunu ve bununda ancak sınırlarını genişleterek mümkün olduğunu, Kerkük gibi petrol zenginliğine sahip olan şehirleri ele geçirip Türkiye yoluyla dünyaya pazarlamak istediklerini söyledi. Bunun örneklerini son zamanlarda Turkiye ve Kürtler arasında yapılan Petrol anlaşmalarında da görmek mümkün ve tabi ki Turkiye’ninde çıkarlarını da göz önünde tutmak lazım dedi.

Haber: Cengiz Bayraktar
http://bizturkmeniz.com/tr/index.htm

No comments: