Monday, 14 January 2013

Bu Topraklar bizim olarak, bizim kalacaktırYazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Amerika Demokrasi yerine gözyaşı, ölüm, acılar, ayrımcılık getirerek tek amacı Irak Türkleri yok etmek oldu,
Kürtleri kullanarak baskılar, tehditler başlamıştır Kerkük Türk şehrinde demokrasi oyununu ön plana atarak
bombalar yağdırdı, her gün olduğu gibi Irak Türklerinin bölgelerinde kaçırma, patlamalar, suikastlar, göçe
zorlama sinsi planlarını uygulamaya koyulmuştur.

Demokrasi oyunuyla Irak ülkesini bölmeye kalkarak, Kürtleri yanına almakla iç savaşı geçinmez hala
sokmuştur.

Günümüzde Amerika yanlısı olan Kürtler

Kerkük, Türkmeneli bölgelerini bombalarla yüzlerce insanları parçalayarak

Günümüzde cirit atan ajanlar, yabancı, İran güçleri, bizler ise hala Irak’ın toprak bütünlüğünden,
kardeşlikten konuşmaktayık, yüzbinlerce asayiş, peşmergeler, her türlü silahlarla Kerkük Türk bölgelerini ele
geçiren Barzani hala ne beklediğimizin gizliliğini çözememekteyiz

Bu gün Tarihimiz, dinimiz, dilimiz, kültürümüz görenek, geleneklerimiz ortadan kalkmakla, bir gelsin diye
ondan umut beklemekteyiz nerde politikamız, milli maddi değerlerimiz, topraklarımız, yerlerimiz, Dağ, taş,
köylerimiz, ilçelerimiz, şehirlerimiz, tüm varlığımız işgalci Amerika, Peşmergeler elinde, milletimiz her gün
kendi atalarının topraklarını bırakmaktadır gelecek günlerde bir soykırım, katliam saldırıdan nasıl, bir güçle
kurtaracaklarını düşünerek milli mücadeleleri yapmakla, tek çıkar yolları silaha sarılmaktan başka hiç bir
seçenek Irak Türklerinin önünde olmayacaktır.

Irak Türklerine karşı bu gün topraklarını ele geçiren Barzani peşmergeler kin, nefret, kan kusmaktadırlar ve
tüm varlıklarımızı göz göre, göre kemirmektedirler.

Irak Türklerinin bölgelerine, topraklarına el uzatarak, kendilerine mal etmekle, arazı, petrole el koyarak

Ne doydular, nede duyacaklardır yapmış oldukları insanlık dişi eylemleriyle, baskı, patlatma, saldırıları ile ne
utandılar ve ne utanacaklar.

Çünkü hala onlara dur diyen yok Irakk’ın alt, üstünü yiyerek hep kendi çıkarları için İsrail, Amerika, İngiliz’i
yanlarına alarak işbirliği içinde oldular.

Artık geçinmez oldu onların düşündükleri Çünkü onlar Suriye, Türkiye, Irak, İran dahil bir Kürt devletinin
kurma peşinde olarak Anadolu’yu parçalamakla Türklerden almakla, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
Türk devletinin yıkılması peşinde tüm şer, şeytanlarla bir arada planlar çizerek günlük olarak PPK
Teröristlerle, hainlerle iş birliği içinde programlını gündeme getirmektedirler.

Çünkü bu şer güçlerle bir olan Peşmergeler Irak’a onlar demokrasi diye bombalar yağdırarak Sünni, Şii
ayrımı yaparak Irak Türklerini ilk planlarında yok etmek olmuştur çünkü Irak Türkleri Irak’ın bölünmesine,
işgalcilerinin çıkarlarına, Irak’ı parçalamasına karşı durmaktadır.

Çünkü Irak Türkleri her zaman olduğu gibi Yahudi Kürt devletinin kurulmasına karşı durarak planları suya
düşmüştür. Bundan dolayı da Irak Türklerinin durumu her gün olduğundan fazla tedirginlik içindedir.

Bu plan tam olarak İngilizlerin 150 bu yıllık bir planıdır Amerika üzerinden Kürt devletinin kurulması için
yürütülmektedir

Ve nu planın arkasında tam olarak Irak Türkleri bulunmaktadır

atık Kerkük, Erbil şehri ve birçok ilçe, köylerimiz toprak, yerlerimiz Barzani’ye peşkeş edilmektedir devletini
kurmak için, ve bizim millet ise hala sesiz durmaktadır Kerkük Kürtlerin olursa bu büyük bir tehlike olacaktır,
bizim için Filistin, Gazze önemli değil Kerkük gibi, çünkü Kerkük giderse kıyamet kopacak, Kerkük ağlarsa
her kes ağlayacak, her kes yok olacak umutlar bitecek, Türklük davası, Türk davası ağlayacak kara giyecek
aklımızı, kafamızı başımıza toplayalım birleşelim Türk olarak Türkçe hareket edelim bu Türk topraklarını
işgalcilere, işbirlikçilere, hainlere son damla kanımız kalana kadar vermeyelim

Kerkük’te bu gün işler bam, başka Kürt Peşmergeler Irak Türklerini bıktırmaktadırlar,
yıldırmaktadır kendi yerini, toprağını Kerkük, Türkmeneli bırakmaları için, göçe zorlayarak
yıldırma, asimilasyon politikası her yönüyle izlenmektedir.

Bu gün Irak Türkleri

Irak devletinin çoğunluğu olmakla, birçok anayasal haklarını almayarak eşitlik olmadan azınlık durumuna
gelmiştir Irak Türklerine kendi anne yurtlarında acıyı yaşatmak için psikolojik savaş yöntemlerin değersiz
bir biçimle kullanarak Mili kimlikleri olmayan bir uydurucu dil kimlik altında kendilerini yoktan bir millet
göstermektedirler.

Kürtler Amerika, İngiliz, Yahudilerin çizmiş oldukları yollarını izleyerek ve uygulayarak

4 ülkeden koparılmakta olan ve istedikleri topraklar üzerinde kurulacak olan devletlerini gerçek etmek için
büyük Kürt devleti yanında büyük İsrail devletinin kurulması söz konusudur.

Ayrıca büyük Yahudi, İsrail’in yanında bir de Büyük Ermenistan devletinin planları geleceğin gündemine
sokulmaktadır.

Artık Tarihte Kürt diye bir kimliği olan millet olmadan Kürtlerin devletleri bile olmamıştır, boş lafla hiçte bir
devlet Kürt devleti diye var olamaz.

Günümüzde Kürtleşen Türkler

Bu bölgelerde Türk Boyları, soyları, kolları oymakları, aşiretleridir öz be öz Türkmen’diler

Türkler olarak biz tüm savaşlarda kazanarak onlarca devletler, atabeyler kuran tarihi belli yüce bir Türk
milletiyiz hiç bir savaşı kaybetmeden. Savaşlarda zaferler elde ederek tüm düşmanlar bizim kahramanlığımızı,
utkumuzu görerek

, savaşçı olduğumuzu bildiler tarihleri, uygarlığı, biz kanımızla yazdık, huzur hoşgörü, güvenlik, getirdik
insanlığa, artık biz Türkler olarak bu Türk toprakları savaşılmadan verilmez.

Canımızı, kanımızı veririz asla yurdumuzu, Türk topraklarımızı ölürüz vermeyiz

Türk milleti milletine, toprağına bağlı olarak savaşmayı göze

alarak ama bir karış Topraklarınızdan taviz veremezler.

Artık bırakın bu Kerkük oyununu Türklere karşı demek sonunu ibretle bularak yık olmaya gidecektir bu
topraklar kendi topraklarımız hiç kimseden zorla almadık tarihimiz, gelenek, göreneklerimiz kültürümüz,
dilimiz, Şairlerimiz, edebiyatçilerimiz, Türkçü, şarki, hoyrat makamlarımız yazarlarımız dilimiz yapıtlarımız
bellidir, varlıdır, eskidir, tarihlidir, belgelidir, Devletler kuran tarihleri var eden, at koşturan kılıç oynatan,
utkuları gerçekleştiren, düşmanlar ağlatan Türk milletiyiz.

No comments: