Monday, 11 November 2013

Kerkük İl Meclisi Seçimi Hakkında Değerlendirme

EVALUATION OF PROVINCIAL COUNCIL  ELECTIONS IN KIRKUK

Kerkük İl Meclisi Seçimi Hakkında Değerlendirme
Habib Hürmüzlü, ORSAM DanışmanıIrak’ın Kerkük ili 2003 tarihinden öncesinde ve sonrasında büyük ölçüde göç almıştır. Esasen bir Türkmen şehri olan Kerkük şehrine ve civar köy ve kasabalarına Saddam rejimi zamanında Irak’ın güneyinden getirtilen çok sayıda Arap vatandaş yerleştirilmiştir. 2003 tarihinden sonra, yani Saddam rejiminin devrilmesinden ve ABD işgalinden sonra Kerkük’e büyük çapta bir Kürt akını başlamıştır. Yüz binlerin üstünde Kürt, Kerkük’e yerleştirilmiş ve şehirdeki otorite, merkezi hükümetin değil, Kürt partilerin eline geçmiştir. Bu durum Kerkük’teki ana oluşumlar ve özellikle Türkmenler için büyük sıkıntılara neden olmuş ve şehirde siyasi istikrarsızlık had safhaya varmıştır. Kerkük’ün geleceğini çizmek üzere anayasaya yerleştirilen ve Kerkük’ü Kürt bölgesine ilhak etmeyi hedefleyen 140. madde askıda kalmış, maddenin ön gördüğü normalleştirme, sayım ve referandum, aradan sekiz yıl geçmesine rağmen, Türkmen ve Arap kesiminin ve civar ülkelerin itirazları nedeniyle dünya siyaseti icabı gerçekleştirilememiştir. Yasa koyucu bu anormal durumu göz önünde tutarak Irak’ın İl Meclisleri Seçimi yasasına söz konusu 23. maddeyi ilave ederek Kerkük’ün geleceği için adaletli bir çözüm bulmaya çalışmıştır. Anılan maddede oluşturulması ön görülen komisyonun oluşmasında da eşitlik ilkesi aranarak Kerkük’teki oluşumlar arasında eşitlik tesis edilmesi ilkesini korumaya çalışılmıştır.

2005 tarihinde çıkan Anayasa’nın 122. maddesinin “Dördüncü” fıkrası il meclisi seçiminin çıkacak olan bir yasa gereğince yapılacağını hükme bağlamıştır. 22 Temmuz 2008 tarihinde “Irak İl, İlçe ve Nahiyeler (bucak) Meclisleri Yasası” adı altında çıkan yasanın 24. maddesi Kerkük il, ilçe ve nahiyeleri meclislerinin seçimleri konusunu ele almıştır.

Metnin Tamamı


08 KASIM 2013

No comments: