Monday, 15 April 2013

Türklükle damarımızda kan atmaktadır Türk Milletimize bir MektupYazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Büyük Türk milleti onuruna, töresine,
geçmişine gelenek göreneğine bağlı bir millet olarak, hiç bir zaman Ataların mert yiğit şehitlerinin prensip yolundan ayrılmadan, ayrılmayacaklar..

Anayurtları olan Türkiye, Kerkük için kanlarını canlarını vererek korku, ölüm bilmeden bir karış toprak yerlerini düşmanlara, yâdlara vermeyecekler.

Kerkük ve Musul, Erbil, Diyala onlara bağlı Tuzhurmatu , Tazehurmatu, Kifri , Kümbetler, Kızıl yar, Dakuk,
Bastamlı. Hanakın, Mendelli , Kızlarbat , Şahraban , Mansuriyet Cebel , Adana köy, Delli Abbas, Altunköprü, Telafer, Şirinhan ,Muhalabiya , Selamiya, Reşidiya, Ömer mandan ,Aziziye,
Yengice, Türkmen bağ ve başka ilçe, bucak, Kasaba.  Köylerimiz Türk’tür her zamanda Türk kalacaktır bu topraklar,
Kendi milleti olan Türklere dönecektir.
Nerde bir Türk olursa orası bizim vatanımız toprak yerlerimiz oralarda kanımızı dökmeye, şehit olmaya hazırız büyük Turan ülkesi Türkiye’den başka bizim Anayurtlarımız, Türkmenistan, Türkistan, Tacikistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Tebriz, Güney Azerbaycan, Erdebil, Orumya, Halep, Lazikiya , Cenin , Ehzan ,Karabağ, Gagavuz, Kızılderililer, Ahıska, ve başka Türk topraklarında yaşayan her bir Türk kardeşimizle  kan, soydaş, kardeşiz, ilkemiz bir duygumuz, yolumuz bir kanımız , dilimiz gönlümüz birdir bir kalacak, ve her an damarımız Türklükle temiz kanla atacaktır.

Nerde olursa olsun bizler Türk toprakları kendi topraklarımız olduğundan dolayı onları canımızdan her bir varlığımızla koruyacağız milletimizi delicesine seveceğiz, ve bu yolunda ölmeye her an cephede duran bir er, asker gibi milletimizin uğrunda ölürüz,  düşmanlar söylediği gibi bizler Türkiye için her şeyimizi, malımızı, mülkümüzü. kanımızı, canımızı veririz doğru Türk olanlar kardeşi Türk’e nasıl canını, kanını vermeyecek.

Millet, Türklük uğurda çok Irak Türkleri kurşuna dizilerek idam olarak hapishaneye atılarak davasını savundular.
Ne mutlu bizlere Türk’üz, Türküyüz Türkçülük diye öleceğiz olacağız yaşayacağız.

Kerkük ve tüm Irak Türklerinin Türk dünyasının toprakları kendi yurtları, topraklarıdır yerleridir ve her zamanda Türklerin kalacaktır.

Irak’ta hiç bir millet yaşamadan Irak’ın güneyinde ve kuzeyinde milattan önceleri yalnız ve yalnız efendi tarihi belli, yüce Türkler yaşarmış uzun yıllardan beri kormuş oldukları devlet, ilhanlarda bellidir.

Bugünlerde boş kafayla hayale dayanan Kürtler Konuşmalarında yüce ulu Türkmen milletini yok etmek için her türlü planlar çizerek, İsrail, Amerika politikasıyla Kerkük, Erbil. Musul.
Ve birçok toprak, yerlerimizi kendi yerleri saydıkları topraklara katmak istiyorlar.

Artık düşmanlar tekrar çıkmayan kapalı yolarına devam ederek eski tarihi olan büyük devletler kuran bir milleti yok etmeye düşmanlarla işbirliği içindedirler bunlarla hainler, ajanlarda bir araya gelmektedirler.

Milletimizi yok etmeye çalışanlar kendileri yok olacaklar.

Kendilerini millet gören Kürtler nerden topraklarımıza geldiler?
Asılları, soyları, boyları nereden? Ataları kim acaba? Kürdün adı bundan bir kaç yıl önce ortaya atıldı Molla Mustafa Barzani uzun süre Komünist Rusya’ya ajanslık yaparak, Kürdün Rus ırkından olduğunu söylemekteydi,
Bu günümüzde Kürtlerin çoğunluğu kendilerini Masun Yahudi olarak saymaktadırlar Irak’ın kuzeyinden bir çok sayıda Yahudiler                  İsrail’de yaşamaktadırlar oranı seçmektedirler kutsal İslam dinini bile unutarak bırakmaktadırlar.

Günümüzde Kürtlerin Yahudi olmaları dinlerini bırakmaları çok acı bir durum ne yazık ki Masunların İsrail’in kucaklarına düşmüşlerdir, buna kanıt olarak Molla Mustafa Mesut Barzani’nin babası uzun yıllarını İsrail’de geçirmiştir.

Öte yandan Celal Talabani, Nuri Talabani iyice tanımalısınız, 15 Temmuz 1959 tarihinde, Türk şehri Kerkük katliamının, önde gelen kıyıcı katillerinden olarak Irak Türklerine karşı her türlü zulüm baskı işkence yapmışlardır.
Nuri Talabani ise çok aşırı Kürtçü düşmancasına öte yandan bir komünist olarak Kerkük adında bir dosya yazarak Kerkük Türk şehrini boş kafasıyla Kürt göstermektedir.

Talabani Türk Kerkük’ü Kürt göstermeden önce aslının ne olduğunu ve nerden gelmiş olduğunu bilmelidir.

1990-2003 Yılında Kerkük Türk şehrine saldırmakla yağma, talan yaparak, nüfus ve tapu dairesini yakarak yandırarak, şehrin
Kütüphaneleri yağma etmişlerdir ve birçok eylemler yapmışlardır.

Mesut ile birlikte Celal Saddam’ın ERBİL Türkmen Şehrinde İşlemiş olduğu katliamı.

1996 yılında çok sayıda Irak Türklerini, kıyıcı Saddam’la Mesut Barzani birleşerek kucaklaşarak
Çok sayıda baba yiğit mert mücadeleci Türkmenleri zalim BAAS rejimine teslim itmişlerdir Mesut Barzani teslim etmiş olduğu Irak Türkleri idam edilerek birçoğu ailelerine verilmemiştir.

Bağdat İstihbarat, gizli servisi tarafından idam edilerek birçoğunun cesetlerini bile ailelerine vermemişlerdir.
Bunlardan..

1- Mehmet Reşit Mehdi Tuzlu.
2- Aydın Şakır Iraklı
3- Ferhat Kasım Kerküklü
4- Aydın Velit Erbilli
5- Abdurrahman Ömer Kadir Bekal oğlu
6- Faris Hadi
7- Ali Hasan Hüseyin Acem oğlu
8- Ahmet Nurettin Kayacı
9- Yılmaz Yusuf
10- Şirzad Yusuf
11- Halit İbrahim Ahmet
12- Hacer Abdulganı Şahap Erbilli
13- Abdurrahman Mehmet
14- Abdulmümün Mehmet Emin
15- İbrahim Aburrahman
16- Mazin Faruk
17- Çetin Kerem Köprülü
18- Necmettin Nurettin
19- Şahin Yusuf Mahmut
20- Şahvan Şahbaz Semet
21- Şivan Şahbaz Semet
22- Mikail Şahbaz Semet
23- Şakır Şükür Zeynelabdin
24- Ali Yayçi..
25- Sirvan Ahmet Abdulkadir
26- Mümin Mohammed Emin
27- Nusrat Halit Abdullah
28- Yılmaz Halit Muhyettin
29- Eyat Ahmet
30- Aburrahman Kaleli
31- Tarık Fayik Nurettin
32- Neşet Abdullah
33- Murat Erbilli
34- Mumtaz Erbilli
35- Eyat Vahit Sadullah

Ayrıca 1996 yılında Erbil Türk şehrinde Kürtler çok sayıda Irak Türklerini öldürerek arkadan vurmuşlardır ve Irak Türklerinin Cephe kuruluşlarına saldırarak yağma etmışlerdır Irak Türklerini arkadan vurarak şehit etmişlerdir Erbil Türk şehrinde şehit olanlan bir bölüm Türklerin adları.....

1-Murat Hasan
2-Leyla Cemil
3-Avkat Rüştü Tahsin Saraçoğlu
4- Abdulhalık Fetah
5-Halit İbrahim Köpeçı
6-Yasin Kasap
7-Aydın İzzet Kaymakçı
8-Söner Eset Tezı başı
9-Casim Murat
10-Farhat Nuraddin
11-Aydın Abdulaziz Neftçi
12-Gül Annem Terzıoğlu
13-Abdullah Adil Hurşit
14-Feridun Fazıl Mehmet
15-Merivan Ahmet Erbilli
16-Fuat Kasım Nedim
17-Emir Kerim Ali
Ve başkaları.

Kürtler Irak devletiyle savaştıkları zaman 1970 yıllarında Iran Rıza Şahının ajanları olarak kürdün Acem, Fars, Pars Irkından olduğunu savunarak o tarihlerde belli etmişlerdir.
bir sürede yiğit atılgan temiz korku bilmeyen meydanlarda tanılan Türk milletinden bir parça olduklarını kanıtlamışlardır  Öte yenden Alman ırkından ve arı olduklarını  söylemektedirler.

Acaba bunlar hangi, bir millet, ırktandırlar dillerinde çoğunluk Hince, Fars, parsça sözler kullanmaktadırlar, her bir dilin normal olarak sayıları olmasına rağmen Kürtlerde söylemiş oldukları sayılar hep Farsça, Hintçedir. 
Kürtler gelip belli etsinler ki hangi bir ırktan olduklarını
 Ondan sonra Türklere karşı görünsünler.

Türk milletine karşı ettikleri hainlik, arkadan şehit ettikleri kalmadı, haince arkadan vurdular kıyıcı Saddam’a baş eğerek iki Kürt büyüğü sayılan Mesut Ve Celal. kendi yararları, çıkarları için Kürtleri sattılar, Saddam’la iş birliği yaparak kucaklaştılar sözleştiler Erbil Türk şehrinde PKK’nın Vulat adında gazetelerini satarak, örgütlerine yer verdiler, uşaklık, yataklık defalarca düşman Bebek katili Öcalan’la yardımlaşarak birleştiler iş birliği yaptılar, ve Erbil’de Irak Türklerine saldırdılar.
Her türlü düşmancasına eylemlere kalktılar saldırı düzenlediler baba yiğit Türkmenleri öldürerek şehit ettiler, Saddam’dan hiç bir farkları olmayarak Türkmenleri Mesut Barzani diktatör Saddam’a karşılık diye teslim ettiler ve idamlarına neden oldular.

Bu günde kalkıp her yerde Türkmenler Türkiye’ni Irak topraklarından fazla seviyorlar Türkmenler Türk ajansı Türkler için çalışıyorlar?
Evet doğru bizler Türkiye’yi severiz canımızdan her şeyimizden fazla çünkü bizler Türk’üz Türk’ten bir parçayız.

Bizler Türkler olarak tüm dünya Türklerini, İran, Irak, Suriye, Gagavuz. Kırgız, Ahıska, Çeçenistan, Moğol,Tatarı, Türkmen’i, Özbek, Kızılderilileri  tümünü severiz çünkü onlar bizleriz, bizde onlarız, Türk’üz, biz onlarla bir milletiz bir diliz, bir ırkız,  tüm düşmanlara karşı birlik olacağız ve yerlerimiz topraklarımız ellerimi canımızla , kanımızla kurtaracağız  Turan , Türkistan ülkemizle bir  bayrak altında büyük Türkiye kurulacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti,Al bayrağı sonsuza dek canlı, olarak dalgalanacaktır

Bizim millette yüzde yüz baba, anneli Türk olanlar, düşmana para için, koltuk için satamazlar, satanlar, işbirlikçiler, hainler hiçte Türk olamazlar.

Türklerin kanları bozuk olamaz.

Bakın yüz karası  geçmişinize size hatırlatalım  14 Temmuz 1959 yılında o zaman kimsesiz Irak
Türklerine neler yaptıklarınızı unutmayın, bir gün bunun cezasını vereceksiniz.  12 yaşında Emel Muhtarı öldürdünüz üç kardeşiyle birlikte sürüklediniz. Ve Ata Hayrullah lideri ağaca asıp etini keserek Turancıların lideri Ata Hayrullah’ın etinin kilosu elli Filis diye Kürtce bağırdınız  etini kesip hayvanlara atmanızı nasıl unutunuz mu bumu yolunuz, dininiz İnsan kardeşi Müslüman’a öyle yapar mı eğer Müslüman olduğunuzu söylerseniz,

Biz Irak Türk’ü Allah, Peygamber söylerken Allah bağışlasın Allah yoktur varsa gelsin kurtarsın sizleri elimizden Peygamber  büyücüdür söylüyordunuz. Ve yüzlerce Türkmenleri astınız ağaçlara ters yöne giden arabaya bağladınız yaşlı genc çocuk kadın ayrımı yapmadan öldürdünüz dükkân  mağazalarımızı evlerimizi talan ederek yağmaladınız  büyük Türkçü rahmetli Atatürk’ün fotoğrafını  yakıp parçaladınız, yandırdınız eskiden beri Türkleri sevmediğiniz belliydi, ve bu gün de yine Ana vatan Türkiye’ye her bakımdan her türlü yardım yapmaktadır, yatırım, ticaret, iş yerleri, sınır kapısını sizlere açarak yine Irak Türkleri arka planda kalmaktadır, yine çok sayıda tüm Türkmeneli, Kerkük’te şehitler vermektedir.  

Türkiye her zaman sizin acı durumunuza çilenize, yaşamış olduğun zor günlerde yanınızda oldu, yardımınıza koşarak her türlü yardım etti toprağında yaşatarak su verdi, yemek  giyim verdi her şey verdi size Saddam’dan korudu sizi  ama hep bu yardımı, el uzattığını bilmediniz unutunuz, teröre, Kstillara yardım ettiniz arkadan Türkleri vurdunuz şehit ettiniz, çünkü sizler iyelik hoşgörü, sadakat,  bilmesiniz bir iyeliğe karşı her zaman kötülük yapmaktasınız, vatanı bölmek istiyorsunuz, işgalcilerle, yapancı, devletlerle el birliği, iş birliği yaparak ajanlık yaparak günde bir yana dönmektesiniz.
Bundan öncede sizler Rusya. Ve Iran, İsrail, şimdide Amerika, İngiliz’le  Suriye, başkalarıyla Türklere, Türkiye karşı işbirliği yaparak suçsuz yere insanları öldürmektesiniz, birçok devlet size yine yardımlar yaptılar hep unuttunuz.
Vedalık  bilmediniz

Artık sizleri bir yüzünüz yoktur bin yüzünüz var yel, rüzgar  nereye eserse yüzünüzü  oraya çevireceksiniz.

hiç bir yönünüz, yolunuz, doğruluğunuz  yoktur kendi dilinizde olan binlerce Kürtleri öldünüz,sattınız baba oğlunu, oğul babasını, çocuğunu, kardeş, kardeşini öldürdü,  Saddam ile uzun yollar işbirliği yaptınız, kıyıcı diktatörle  kendi Kürt kardeşinizi de ister Irak, İster İran, Suriye, Türkiye’de öldürdünüz, vurdunuz Saddam’la kucaklaşıp baş eğdiniz el birliği ettiniz şehitlerinizi unuttunuz.

Artık bir düşünün bu gün bakın bir Saddam nerde kaldı, dünya ona kalmadı kimseye kalmaz, onun sizin gibi yaptıkları Irak Türklerine, karşı göz önünde 35 yıl gözaçtırmadı hiçbir hakkımız vermedi işkence yaparak binlerce Türkleri şehit ederek öldürdü topraklarını, yerlerini aldı şimdi ise ayni politikayı Irak Türklerine karşı siz uygulamaktasınız,

Allah Saddam’ın cezasını verdi yok olsu getti yaptıkları yerinde kalması şehitlerimizin ruhları şad oldu. unutulmayacaktır.
Artik bir az düşünün kafanızı usunuzu başınıza toparlayarak bunu iyice bilin Saddam’da düştü ve Kerkük Türk’tür Türk’te kalacak Erbil, Musul,
Diyala tüm bölgelerimiz, topraklarımız bizimdir,  sahipsiz değildir.
Türkiye Cumhuriyetinin sizler bu kadar yardımlarına rağmen ön sırada
millet vakileriniz birçok insanlarınız hıyanet, terörle,hainler işbirliği içinde olarak eylemlere katılarak kadın, çocuk, yaşlıları öldürerek Türk askererlerimiz 
Polislerimizi şehit etmektedirler

Bizler Türkler, Türkçüler olarak
Türk milletimizin adıyla, şanıyla yüce tarihiyle, Ulu Önder Gazı Mustafa Kemal Paşayla, Andımız, İstiklal Marşımızla, T.C sonsuza dek var olacak,  var olacak.

Kahır olacak, yok olacak tüm hainleri düşmanlar, işbirlikçiler, ajanlar
Yaşayacak dünya durdukça duracak Türkiye, Türk dünyası, yaşayacak Kerkük, Tebriz, Türkistan, Kıbrıs, Yaşayacak Türk birliği, Turan ülkesi
Yaşasın büyük Türk Turan ülkemiz birliğimiz kahrolsun Türk’ü sevmeyenler kahrolsun
Teröristler, işbirlikçiler bunlardan hiç dost olamaz, çünkü onlar bebek katilleri
Ermizi, askerimizi şehit edenlerdir çünkü onlar Türklerin Düşmanlarıdır, çünkü onlar devlet hainleridir.                                 

No comments: