Monday, 15 April 2013

Irak Türkleri yıkılmadan Ayakta durmalıdırlar - Yazan: Sadun KÖPRÜLÜIrak dünya Türklerin büyük bir millet, onurlu, tarihleri yüce olduğundan dolatı her türlü acılar, işkence sinsi olaylar yaşamaktadırlar, her bir dikta rejimler her türlü soykırım, katliam Türklere karşı uygulamaya kakmakradırlar.
Irak’ın kuzeyinde  Barzani 1996 yılında Saddam rejimi ile birleşerek,işbirliği yaparak önde gelen Türkmen liderlerimizi tutuklayarak yüze yakın Türkmenlerin idam olmalarına neden olmuştur .

Yurdumuz Türkmeneli, ve büyük milletimiz Türk milleti, tarih boyunca dünyanın her yerinde her türlü katliamlara, soykırıma, saldırıya maruz kalmışlardır.
Günümüzde de bu saldırılar bam başka anlaklı, bilinçli olarak, düşüncesiz, insanlık sevgisi bilmeyen bir içli, kinli düşmanlar tarafından devam etmektedir.

Gerici, anlayışsız  bencil kötü hoylu düşmanlar, Irak Türklerinin  yerlerinden, topraklarından ayırmakla, ele geçirmekle büyük  devletler, İmparatorlar, uygarlık kuran hoşgörülü bu yüce millet her zaman insanlara sevgisiyle ülkenin toprak bütünlüğünü savunan, bir millet olduğunu hiçbir zaman düşmanlar içine sindirmediler çünkü onlar bölmeyi istiyordular.

Bu toprakları yüce Türkmen milletimizin, şehitlerimizin temiz arı kanları ile sulandırarak, milletimizi sevmeyen düşmanlar, bu topraklardan bizleri çıkartmak, uzaklaştırmak isteyerek, yerimizi, yurdumuzu elimizden almaya uğraşmaktadırlar, buna rağmen ezelden Türkmen milletinin toprakları, yurtları olan Kerkük, Erbil, Musul, Türkmeneli düşmanlara mezar olmakla, bir karış topraklarımızı canımızı, kanımızı verene tek vermeyeceğiz .

Düşman kötü düşüncelerini başarmayınca, sanarak umutlarını gerçekleştire bilmek için bu defa İngiliz,İsrail, ABD’ye hizmetkarlık, uşaklık yaparak her türlü planlar hazırlamaktadır .

Milletimiz bu düşmanların baskı, zulmüne karşı kendisini tümümüzün baş tacı olan Kerkük’ünü, örf, adet geleneklerle, göreneklerini bütünleştirmekle korumaktadır .

Akıl dışı düşmanların her türlü baskı, saldırı, engellerine karşı Türkmen milletimiz her zaman olduğu gibi, bu günde hiç yıkılmadan ayakta durmaktadır.

Bizim millet tüm düşmanların engellerine, baskılarına rağmen birlikte birbirlerini severek, Besbelli uyumlu kendi Türkmeneli yurtlarında, topraklarında özgürlük, bağımsız sağlayacaktır.

Artık biz Türk milleti olarak milletimizin milli dava, Türklük siyasi alanda ereklerimizi, iç duygularımızı, paylaşmalıyız.

çocuklarımızla bir arada olmakla, onları güvence milli Türklük duygusu içinde, mutlu kılmalıyız büyütmeliyiz.

Düşmanlar Türk milletini, ulusunu ve bütünlüğünü tehdit etmekle tehlikeye sokmakla, varlıklarını yok etmeye uğraşmaktadırlar.

Türkmen milletini güçlendirmek için, milli bir ideoloji ve anayasaya, kültür, birlik, haklarını ortaya konulmalıdır.

Bizler güçlü milletimize inanarak, hiçbir zaman bu milletimiz, zalim düşmanların baskı, zülumu ile ezilmesine sesiz kalmayacağız düşmanlaerın ağo, siyahı olmayarak hepsi bizim için birdir ve birlikte bizleri yok etmeye çalışmaktadırlar
 Artık tüm düşmanlar toplanırsa bizleri yolumuzdan, davamızdan, ilkemizdem önlenmeyecekler, hiçbir zamanda yenilemeyecek güçümüz var dayananacağız Türklük Milli dava duygusuyla, coşarak Türk milliyetçiliğin şuurunu savunarak, yaşayacağız.

Milletimizin geleceğini düşünmekle genç, yiğit, atılgan kuşakları yetiştirmekle iyi sağlam onurlu töreli yöne doğru onları yönetmeliyiz .
Yetirmeliyiz.

Irak Türkleri milli kültürlerini ana dillerini yüce Türk tarihlerini korumayı insanca özgürce bağımsızlığını yaşamayı umut etmektedir.

Irak Türklerine karşı birçok katliam, soykırımlar uygunlaşmıştır ve yinede bugün düşmanlar tarafından uygulamaktadır.

Bu katliamlardan 14- 16 Temmuz 1959 yılında kimsesiz günahsız, silahsız 38 Irak Türk’ünü Kerkük’te acımasızca her türlü işkenceyle komünist, Kürtler tarafından  şehit edilerek öldürülmüştür.

Daha sonra kıyıcı diktatör Saddam eski yönetimi Irak Türklerine yönelik saldırı, içkence baskıları artmıştır.

16 Ocak 1980 tarihinde albay Abdullah Abdulrahman, Doç Dr Necdet Koçak, İş adamı Adil Şerif, Doktor Rıza Demirci, Binbaşı Halit Ak koyunlu, Rüştü Muhtar oğlu, Mehmet Korkmaz ve başkaları Türklükten dolayı idam olmuştur.

28 Mart 1991 tarihinde Saddam diktatörü tarafından
Altın köprü ilçesinde yüzden fazla suçsuz günahsız, kimsesiz Irak Türkleri kurşuna dizilerek şehit olmuşlardır.

Bunun yanında yüzlerce Türkler her türlü yollarla şehit edilmişlerdir. ayrıca çok sayıda Irak Türkleri hapishanelerde işkence altında şehit olmuşlardır.

Kürt Barzani ve Talabani tarafından, Saddam döneminde, Saddam’dan sonra kanlı katliamlar, saldırı arkadan vurup, kaçırma, suikast ile öldürmeyi unutmamalıyız.

Irak Türklerine karşı tarih boyunca yönelik asimilasyon, sindirme politikaları artarak sürmektedir, Irak Türklerin yaşamış oldukları Türkmenelimiz Kerkük, Erbil, Musul, Süleyman’iya, Diyala, Vasit, ve tüm Türk toprak yerlerimizde başka ülkelere göç etmek için zorlamışlardır, Arap ve Kürtlerin nüfusunu topraklarımıza, yurtlarımıza yerleştirmişlerdir.

Milletimizi öz yurtlarından, topraklarından kovma, uzaklaştırma politikaları ağırlık verilmiştir, buda Kürtlerin seçimde Irak Türklerine karşı ne kadar içli kinli bir düşman olmaları görünerek yansıtmaktadır.

Irak Türkleri seçimleri kazanmasın diye her türlü kötü, yasasız yollara baş vurarak ahlak dışı olarak her türlü araçlarla seçimi bozmaya, yok engellenmeye,  Kerkük’te tüm Türkmenelinin, Irak Türkleri kazanmasın diye, dışarıdan binlerce Kürtleri topraklarımıza yerlerimize yerleştirmekle, demografiye yi bozmaya kalkarak boş tehditler savunarak, hala Kerkük’ü ele geçirmek için tanklarla türlü araçlarla savunmaktadırlar.

Saddam rejiminin düştüğü günlere kadar, beraber hareket eden Talabani 1991 tarihinden itibaren Saddam’a karşı tavır almış, ve Barzani ile birleşerek, Kerkük’teki hükümet binalarına saldırarak, Irak Türkleri ile ilgili, resmi kayıtları tapu, nüfusları yandırıp yakarak tümüne el koymuşlardır .

Kıyıcı Barzani 1996 yılında Saddam rejimi ile birleşerek, Türkmen liderlerimizi tutuklayarak yüze yakın Türkmenlerin idam rymişlerdir

Irak Türkleri en rahat dönemler Osmanlı İmparatorluğu himayesinde olmuştur .
Irak Türkleri, yüce ulu tarihleri ile, önceden kormuş oldukları, devletleri ve İmparatorluklar, bugünde kendi topraklarını savunarak, koruyarak ayakta hiçbir zaman yenilmeden canlarını, kanlarını vererek duracaklardır .

No comments: