Saturday, 28 April 2012

Biz buyuz, Şiir: Sadun KÖPRÜLÜ

Biz buyuz
   
Biz Türk’üz Erbilliyiz.....Tarihlerde belliyiz.....Türklük aşkın kapsayan.....Biz Turanın iliyiz
Şiir: Sadun KÖPRÜLÜ

Biz Türk’üz Türkçüyüz
Türkiye, Kerkükçüyüz
Azerbaycan, Türkistan
Turancı Bozkurt’çuyuz

Biz Türk’üz Erbilliyiz
Tarihlerde belliyiz
Türklük aşkın kapsayan
Biz Turanın iliyiz

Biz Türk’üz Tebrizliyiz
Kıbrıslı, Halepli biz
Bütün Dünya Türkleri
Bizim iki gözümüz

No comments: